Обробка та інтерпретація даних сейсморозвідки

Компанія «Ентерпрайз ЛТД» надає широкий спектр послуг по обробці та інтерпретації сейсмічних даних. Компанія має всі необхідні технічні та інтелектуальні ресурси для виконання цього виду геофізичних послуг за найвищими світовими стандартами, прийнятими в нафтогазовій індустрії.

Фахівці компанія брали активну участь в обробці даних 3Д сейсморозвідки з самого початку її широкого застосування в Україні, що дозволило накопичити унікальний досвід в цій галузі.

Обробка сейсмічних даних виконується з урахуванням специфіки геологічної будови досліджуваного родовища з урахуванням всіх спотворюючих факторів і з застосуванням сучасних процедур і методик. Інтерпретація виконується за схемою яка забезпечує багатостороннє вивчення сейсмічних даних в комплексі з іншими геолого-геофізичними матеріалами для вирішення поставлених геологічних завдань.

Стаціонарна обробка та подальша комплексна інтерпретація виконуються із застосуванням новітніх програмних розробок компанії Paradigm Geophysical Corp.