Польові сейсморозвідувальні роботи

У всьому світі на даний чай сейсморозвідка займає провідне місце серед геофізичних методів, що застосовуються при пошуках родовищ нафти і газу.

Сейсморозвідка є геофізичним методом дослідження земної кори, заснованому на вивченні якісних і кількісних закономірностей процесу поширення в товщі гірських порід пружних (сейсмічних) хвиль, що створюються за допомогою вибухових і невибухових джерел. При взаємодії цих хвиль з геологічними неоднорідностями і границями виникають вторинні хвилі різної фізичної природи (відбиті, заломлені, дифраговані і ін.), Які реєструються на поверхні землі і які є головним джерелом інформації в сейсморозвідці для отримання відомостей про геометричні параметри і фізичні властивості досліджуваної геологічної середи.

Наша компанія має в своєму розпорядженні обладнання, програмне забезпечення, кваліфікований персонал і достатню кількість технічних і матеріальних ресурсів для виконання всього комплексу сейсморозвідувальних робіт починаючи від проектування до обробки та інтерпретації даних.

Компанія «Ентерпрайз ЛТД» спеціалізується на виконанні сейсморозвідувальних робіт 2D/3D з використанням вибухових та вібраційних джерел збудження сейсмічних коливань. Фахівці компанії розробили інноваційний метод буріння шпурових свердловин в гірських районах з важкопрохідним кам’янистим розрізом. Для проведення робіт у важкодоступних районах компанія має досвід залучення вертолітної техніки.

Провідні фахівці компанії мають успішний досвід проведення робіт на території країн СНД і інших держав світу.

Безпека виробництва, здоров’я людей та охорона навколишнього середовища є постійними пріоритетами компанії.